Zgodnie z ustawą Prawo budowlane rozpoczynana budowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka musi być nadzorowana przez Kierownika Budowy. Oferujemy Państwu pełne doradztwo techniczne, nadzór nad wykonywaną inwestycją, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kontaktom także pomoc logistyczną w czasie trwania inwestycji (organizacja transportu, materiałów, wykwalifikowanych pracowników).